Izgled i građa

Atlaski kedar je prelepo četinarsko drvo, koje raste do 40 m visine. Divna široka piramidalna krošnja građena od velikih grana ima uspravan ili nagnut vrh. Četine su kratke, plavo-zelene, zelene ili srebrne. Raspoređene su spiralno na dugorastima i u pramenovima na kratkorastima.

Šišarice su jajaste, velike 5-7 cm, raspadaju se u zimu druge ili proleće treće godine.

atlaski kedar biljka
izvor - wikipedia.org

Poreklo

Ova vrsta prirodno raste u planinskom pojasu Severne Afrike (Alžir i Maroko). U zoni od 1000-2000m nadmorske visine stvara prostrane planinske zimzelene šume.

Uslovi za rast

Atlaski kedar raste u dubokom, dobro dreniranom zemljištu. Dobro podnosi sušu i traži dosta sunca. Osetljiv je na jače zime pa ga treba saditi na lokacijama zaštićenim od jakih zimskih vetrova.

Ova vrsta je veoma otporna na gradske uslove, pa se zbog svoje dobre sposobnosti adaptacije, brzog rasta i dekorativnosti najčešće koristi u parkovskoj sadnji, ali i u pošumljavanju.

Razmnožavanje

Razmnožava se semenom, koje se seje odmah posle zrenja u jesen ili posle stratifikacije u proleće.

Ukrasne forme se dobijaju kalemljenjem.

Najčešći kultivari:

  • "Glauca" sa sivkasto plavim četinama
  • "Pyramidalis" sa piramidalnom krošnjom
  • "Columnaris" sa valjkastom krošnjom
  • "Pendula" žalosna forma visećih grana
  • Cedrus atlantica "Fastigiata" uspravnog uskog habitusa
  • "Glauca Pendula" žalosna forma visećih grana plavih četina